Onze visie

Wij, Ferm Architecten, creëren met plezier ruimtes waar mensen zich thuis voelen.

Wij zijn
Teamwork

Ferm Architecten hanteert een flexibele organisatiestructuur en streeft naar heldere en duidelijke communicatie, vanaf moment één. Deze werkwijze en onze rijke ervaring vormen de basis bij ieder project en zorgen ervoor dat alle disciplines op het gebied van techniek, creativiteit en financiën optimaal bij elkaar komen. Gedurende het project zorgt een continue dialoog, zowel intern als extern, voor volledige betrokkenheid van alle partijen, waarbij de regie van projecten in ons DNA zit.

Wij zijn
Oplossingsgericht

Als veelzijdig en ontwikkelend architectenbureau worden we regelmatig uitgedaagd door beperkingen en randvoorwaarden. Dit kan gaan om beschermde stadsgezichten, strikte stedenbouwkundige voorwaarden, milieubepalingen of om de problemen van bouwen in een druk stedelijk gebied. Door een gestructureerde werkwijze en een heldere samenwerking met alle stakeholders vinden wij altijd een – veelal verrassende – oplossing.

Wij zijn
Topkwaliteit

We houden niet van half werk. Onze projecten passen in de tijdgeest van vandaag, maar ook in die van morgen. Onze gebouwen dienen de mens en niet andersom. Onze architectuur is vanuit maakbaarheid en creativiteit gedreven. Het gebruik van duurzame materialen en technieken is vanzelfsprekend onderdeel van onze visie. Zo creëren we samen een eindproduct waarbij vorm, functie en toekomst hand in hand gaan.